Friday, May 2, 2014

Sibuk

Bergegas pergi.
Aktif mencari kesana kemari.
Berkerajinan hiasan.

Hidup ramai untuk bekerja.
Bekerja semangat untuk hidup.

Biar menjadi kompleks.
Biarlah menjadi rumit.
Biarkan menjadi detail.

Hingga berpisah tanpa pernah mengenal.